Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

P

Pak, S.G., Education «First Moscow Medical University named after I.M. Sechenov» of Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation, Moscow, Russia
Palaguta, G.V., Higher State Educational Institution «Uzhhorod National University», Regional Clinical Center of Neurosurgery and Neurology, Uzhhorod, Ukraine
Palahuta, H.V., Uzhhorod National University, Regional Clinical Center of Neurosurgery and Neurology, Uzhhorod, Ukraine; Transсarpathian Diagnostic Center “Euroclinic”, Uzhhorod, Ukraine
Palahuta, H.V., Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine / Regional Clinical Center of Neurosurgery and Neurology, Uzhhorod, Ukraine
Palamarchuk, N.Yu., Dnipropetrovsk Boarding School, Ukraine
Panenko, Ye.V., Stroke Unit of Vinnytsya Regional Mental Hospital named after acad. O.I. Yushchenko
Pashkovskiy, V.I., Mechnikov Dnipropetrovsk Regional Clinical Hospital, Dnipro, Ukraine
Pavlov, B.B., Pain Medicine Center, Kyiv, Ukraine
Payenok, A.V., Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
Payenok, A.V., Lviv National Medical University named after Danylo Galytsky, Department of Neuropathology and Neurosurgery of the Faculty of Postgraduate Education, Lviv, Ukraine
Pedachenko, Ye.G., State Institution «Institute of Neurosurgery named after acad. A.P. Romodanov of National Academy of Medical Sciences of Ukraine»
Pedachenko, Yu.Ye., State Institution «Institute of Neurosurgery named after acad. A.P. Romodanov of National Academy of Medical Sciences of Ukraine» Department of Neurosurgery of National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk of National Acade
Pedachenko, Yu.Ye., State Institution “Institute of Neurosurgery named after academician A.P. Romodanov of the NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
Pelepeichenko, A.Yu., Clinic of Neurology and Neuroorthopedics, Kyiv
Pelepeichenko, A.Yu., Clinic of Neurology and Neuroorthopedy, Kyiv, Ukraine
Pelepeichenko, A. Yu., Clinic of Neurology and Neuroorthopedics, Kyiv
Penkova, L.A., Kharkiv Clinical Railway Hospital 1, Kharkiv, Ukraine
Perepada, A.V., Donetsk State Medical University named after M. Horkyi, Lyman
Perova, V.P., Vinnytsia National Medical University named after M.I. Pyrohov, Vinnytsia, Ukraine
Perova, V.P., National Medical University named after M.I. Pyrohov, Vinnytsia, Ukraine
Pershina, Yu.V., Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
Petrenko, M.S., Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
Petriv, T.I., State Institution “Institute of Neurosurgery named after Academician A.P. Romodanov of the NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Petrosyan, T.R., Department of Kinesiology of Armenian State Institute of Physical Education, Yerevan, Armenia
Pichkur, N.O., National Children Specialized Hospital “OHMATDYT”, Kyiv, Ukraine

1 - 25 of 76 Items    1 2 3 4 > >>