Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

S

Stoliarov, I.D., Institute of Human Brain of the Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Russia
Stoliarova, O.Yu., National Cancer Institute, Kyiv, Ukraine
Stoyanov, A.N., Odessa National Medical University, Odesa, Ukraine
Stoyanov, O.M., Odessa National Medical University, Odessa
Studeniak, O.I., Higher State Educational Institution «Uzhhorod National University»
Studeniak, T.O., Regional Clinical Centre of Neurosurgery and Neurology, Uzhhorod; Higher State Educational Institution «Uzhhorod National University», Uzhhorod
Studeniak, T.O., Regional Clinical Center of Neurosurgery and Neurology, Uzhhorod, Ukraine / Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine
Studeniak, T.O., Higher State Educational Institution «Uzhhorod National University» (Ukraine)
Stоykа, R.S., Institute of Cell Biology of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine
Sukhonosova, O., Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine
Sukhonosova, O.Yu., Kharkiv Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine
Sukhonosova, O.Yu., Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine
Sukhonosova, O.Yu., Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv (Ukraine)
Sukhorukov, V.I., State Institution “Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine
Sukhorukov, V.V., State Institution «Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kharkiv
Sulik, R.V., National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Department of Neurology and Reflexotherapy, Kyiv, Ukraine
Suliy, L.M., Rivne Regional Hospital
Sunychuk, M.M., National Military Medical Center “The Main Military Clinical Hospital”, Kyiv, Ukraine
Sushko, S.P., Kharkiv Clinical Railway Hospital 1, Kharkiv, Ukraine
Suslov, V.M., State Budget Institution of Higher Professional Education “Saint-Petersburg State Pediatric Medical University” Ministry of Health of the Russian Federation, Saint-Petersburg, Russia
Sviridova, N.K., P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
Sviridova, N.K., National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupik, Kyiv, Ukraine
Svistilnik, R.V., M.I. Pirogov Vinnytsia National Medical University, Vinnytsia, Ukraine
Svistilnik, R.V., Starokostyantyniv Military Hospital, Starokostyantyniv, Khmelnytsky Region, Ukraine
Svyrydova, N.K., P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
Svyrydova, N.K., Department of Neurology and Reflexology of National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
Svyrydova, N.K., P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv (Ukraine)
Svyrydova, N.K., Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
Sych, N.S., National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupik Kyiv City Clinical Emergency Hospital named after M.P. Myasnikov Institute of Biochemistry named after A.V. Palladin, Kyiv, Ukraine
Sydelkovskyi, A.L., Hospital of Modern Neurology «Aksimed», Kyiv
Sydorenko, D.V., Municipal Institution “Dnipropetrovsk City Multifiled Hospital 4” of Dnipropetrovsk Regional Council, Dnipro, Ukraine
Symulyk, V.V., Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine Aquarius Clinic, Khust, Ukraine
Syniachenko, O.V, Donetsk National Medical University, Lyman, Ukraine
Syniachenko, O.V., Donetsk State Medical University named after M. Horkyi, Lyman
Syniachenko, O.V., Donetsk National Medical University, Lyman, Ukraine
Syniachenko, O.V., Donetsk National Medical University, Lyman, Donetsk region, Ukraine
Syniachenko, О.V., Donetsk National Medical University named after M. Horkyi, Lyman, Ukraine
Syty, Yu.V., City Clinical Hospital N 5, Minsk, Belarus
Syurina, N.A., State Institution «Crimean State Medical University named after S.I. Georgiyevsky», Simferopol, Ukrain
Sаvchеnkо, O.А.

T

Tanchina, G.O., International Restorative Clinic, Truskavets, Ukraine
Tanin, A.L., State Educational Institution “Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education”, Minsk, the Republic of Belarus State Institution “Republican Scientific and Practical Center of Neurology and Neurosurgery”, Minsk, the Republic of Belarus
Tarasevich, N.M., State Institute «Republican Scientific and Practical Center of Neurology and Neurosurgery» of Ministry of Public Health of Republic of Belarus, Minsk, Belarus
Tarasova, O.I., Kharkiv Clinical Railway Hospital 1, Kharkiv, Ukraine
Tarkhov, D.Yu., State Institution «Institute of Gerontology named after D.F. Chebotarev of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine
Tatarchuk, M.M., State Institution «Institute of Neurosurgery named after acad. A.P. Romodanov of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Clinic of Restorative Neurosurgery, Kyiv, Ukraine
Tatarchuk, M.M., State Institution «Institute of Neurosurgery named after academician A.P. Romodanov of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine
Tatarchuk, M.M., State Institution “Institute of Neurosurgery named after Academician A.P. Romodanov of the NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Tatianchenko, V.K.
Tereshchenko, L.P., State Institution “Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of NAMS of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine

1451 - 1500 of 1815 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>