DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0713.5.59.2013.85550

Hospital Disadaptation in the Conditions of Involuntary Treatment of Patients with Paranoid Schizophrenia: Clinical, Personal and Environmental Characteristics as a Basis for Developing Measures of Psychosocial Correction and Prevention

M.V. Markova, O.M. Tsarenko

Abstract


On the basis of a comprehensive survey of 118 patients with paranoid schizophrenia, who are on involuntary treatment, there were identified the peculiarities of forming hospital disadaptation in involuntary treatment, with the definition of specific gravity and relationship of the pathogenic action of clinical and psychopathological, personal and environmental factors that formed the basis for further development of measures of psychosocial adjustment and prevention.


Keywords


hospital disadaptation in the conditions of involuntary treatment; patients with paranoid schizophrenia

References


Первинний психотичний епізод: діагностика, фармакотерапія та психосоціальна реабілітація (методичні рекомендації) / Н.О. Марута, Л.М. Юр’єва, Т.В. Панько [та ін.]. — Харків, 2010. — 31 с.

Ряполова Т.Л. Рання реабілітація хворих на шизофренію (біопсихосоціальна модель): Автореф. дис... д-ра мед. наук: спец. 14.01.16 «Психіатрія» / Т.Л. Ряполова. — Харків, 2010. — 32 с.

Абрамов В.А. Психосоциальная реабилитация больных шизофренией / Абрамов В.А., Жигулина И.В., Ряполова Т.Л. — Донецк: Каштан, 2009. — 583 с.

Пріб Г.А. Дисфункція соціальних ролей у пацієнтів, які страждають на психічні розлади / Г.A. Пріб // Архів психіатрії. — 2007. — № 1/2. — С. 26-33.

Путятін Г.Г. Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості формування госпіталізму у хворих на шизофренію та його соціо- і психотерапевтична корекція: автореф. дис... канд. мед. наук: спец. 14.01.16 «Психіатрія» / Г.Г. Путятін. — Харків, 2010. — 19 с.

Хобзей М.К. Соціально-орієнтована психіатрична допомога в Україні: проблеми та рішення / М.К. Хобзей, П.В. Волошин, Н.О. Марута // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 3 (64). — С. 10-14.

Мосолов С.Н. Шкалы психометрической оценки симптоматики шизофрении и концепция позитивных и негативных расстройств. — М., 2001. — С. 96-144.

WHO Psychiatric Disability Assessment Schedule (WHO/DAS) with a Guide to its Use. — Geneva: WHO, 1988. — 96 р.

Путятин Г.Г. Клинико-динамические и социально-психологические аспекты проблемы госпитализма у больных шизофренией / Г.Г. Путятин // Абрамов В.А. Психосоциальная реабилитация больных шизофренией / Абрамов В.А., Жигулина И.В., Ряполова Т.Л. — Донецк: Каштан, 2009. — С. 65-110.

Психологическая диагностика / Под ред. М.К. Акимовой и К.М. Гуревича, 3-е изд., перераб. и дополн. — СПб.: Питер, 2003. — С. 333-335.

Шестопалова Л.Ф. Вивчення системи оцінок та уявлень хворих щодо терапевтичного середовища медичного закладу психоневрологічного профілю / Л.Ф. Шестопалова, В.А. Кожевнікова // Архів психіатрії. — 2008. — № 1. — С. 60-63.
Copyright (c) 2016 INTERNATIONAL NEUROLOGICAL JOURNAL

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2020

 

   Seo анализ сайта