Editorial Team

Editor-in-Chief

Volodymyr Smolanka, Uzhhorod, Ukraine

Deputy Editor-in-Chief

Tamara Mischenko, Kharkiv, Ukraine

Managing Editor
Larisa Onchul, Publishing House Zaslavsky, Recklinghausen, Deutschland

Editorial Board

Natalia Buchakchiiska, Zaporizhzhia, Ukraine

Petro Voloshyn, Kharkiv, Ukraine

Nataliya Voloshyna, Kharkiv, Ukraine

Stanislav Yevtushenko, Kharkiv, Ukraine

Yurіy Golovchenko, Kyiv, Ukraine

Marina Delva, Poltava, Ukraine

Liudmyla Dziak, Dnipro, Ukraine

Olga Dubenko, Kharkiv, Ukraine

Andriy Dubenko, Kyiv, Ukraine

Ivan Zozulia, Kyiv, Ukraine

Iryna Karaban, Kyiv, Ukraine

Liudmyla Kyryllova, Kyiv, Ukraine

Oleksandr Koziolkin, Zaporizhzhia, Ukraine

Viktor Kuznetsov, Kyiv, Ukraine

Tetiana Lytovchenko, Kharkiv, Ukraine

Dmytro Maltsev, Kyiv, Ukraine

Volodymyr Martyniuk, Kyiv, Ukraine

Tamara Mischenko, Kharkiv, Ukraine

Sergii Moskovko, Vinnytsia, Ukraine

Tetiana Negrych, Lviv, Ukraine

Valerii Pashkovskyi, Chernivtsi, Ukraine

Mykola Polishchuk, Kyiv, Ukraine

Aleksey Sidelkovskiy, Kyiv, Ukraine

Oleksandr Stoianov, Odessa, Ukraine

Kostiantyn Trinus, Kyiv, Ukraine

Oksana Fartuschna, Kyiv, Ukraine

Vitalii Tsymbaliuk, Kyiv, Ukraine

Svitlana Shkrobot, Ternopil, Ukraine

Dinara Gaynetdinova, Kazan, Russian Federation

Viktor Yevstigneev, Minsk, Belorussia

Vladimir Ponomariov, Minsk, Belorussia

Aleksandr Skoromets, Saint-Petersburg, Russia

Igor Stoliarov, Saint-Petersburg, Russia

Leonid Shalkevich, Minsk, Belorussia

Paolo Curatolo, Rome, Italy

Dafin F. Muresanu, Romania

Oliver Dulak, France

Orvar Eeg Olofsson, Sweden